Nyheter

När det är dags att renovera taket – se hit!

Renovering av tak

Ett tak är något som skyddar hela huset, därav är det av största vikt att det helt håller väder och vind ute. Taket behöver ses över regelbundet så att inget är trasigt och att allting är intakt, ett trasigt tak kan innebära stora skador för resten av huset.

Hur ofta renoverar man ett tak?

Det är individuellt hur ofta taken behöver renoveras. Vissa tak kan ta mer skada än andra och då behöver det också renoveras oftare. Det finns olika material att ha på ett tak, dessa håller olika bra och är även olika bra beroende på vilket väder det har utsatts för.

Tegelpannor är de som brukar hålla längst. Dessa kan vara hållbara cirka 30 år innan de behöver börja bytas ut. Det finns även en täckplåt som håller i upp till 40 år medan ett vanligt papptak kan hålla upp till cirka 20 år. Detta är dock bara ungefärliga år och kan skilja sig mycket. Det viktiga är att hela tiden se över dessa så att inget är trasigt då regn i sådana fall kan smyga sig under och skada resten av huset. En skyddande takpapp skall alltid finnas under taket, detta för att skydda mot att väta kommer emellan. Även takpapp behöver ses över och vara intakt för att det skall ge den önskvärda effekten.

Varför renoverar man ett tak?

Ett tak behöver bytas ut och renoveras just när det inte ger den effekten som det skall göra. Ett tak är skyddande för resterande huset och när något går sönder på taket så behöver det åtgärdas snarast. Läcker väta igenom taket så kan takbalkarna dra åt sig vätan och då ruttnar planken och en ännu större renovering blir nödvändig på huset. Det finns även el runtom i huset och läcker vätan igenom till elen så kan det i värsta fall leda till bränder.

Hur renoverar man ett tak?

Vid renovering av ett tak rekommenderas det att ta hjälp av en takfirma med detta. Dessa har kunskap och erfarenhet så att ingenting missas i en renovering. För att se över rekommenderade takläggare så går det att söka på internet för rekommendationer då det är viktigt att ha en firma som kan sin sak.

Vill man försöka renovera själv så finns det mycket information även där att inhämta på internet. Om det renoveras själv så rekommenderas det dock starkt att ta in en takläggare som Wesma Villarenovering efteråt för att kontrollera att allt är korrekt utfört så att det inte senare uppstår några fel.

formatura webbyrå 2.0När det är dags att renovera taket – se hit!